Výška snehovej pokrívky: 0 cm
Snehové podmienky: 

Aktuálne : stredisko mimo prevádzky

tel. kontakt 0905 515 202

 

 

Snehové podmienky základne: 5 cm
Snehové podmienky na trase:   20 cm

Aktuálne :

aktualizované: 2.12.2016